Nieuws

Heren fondliefhebbers,

GRATIS PRIJZEN

De 1e liefhebber ontvangt €25,-

De 2e liefhebber ontvangt €15,-

De 3e liefhebber ontvangt €10,-

Er zijn ook extra prijzen d.m.v. inleg op jokergetallen (vervangt de bekende vleesprijzen)

De prijzen worden op de feestavond uitgereikt , bent u NIET aanwezig vervalt uw prijs

Het reglement luid als volgt :

Per vlucht is er maar 1 prijs per liefhebber

De gewonnen bedragen mogen samen gevoegd worden

Er worden GEEN geldbedragen uitgereikt , u mag echter zelf de prijs kiezen. Bvb vlees of voer of misschien wel een nieuwe fiets .

Met vriendelijke sportgroet

N.I.C. Steenwijkerwold

This Comes From:
http://www.pv-dedoorzetters.nl

Direct URL:
http://www.pv-dedoorzetters.nl/modules/xcenter/index.php?storyid=27